Zuccarello-stiftelsen

Sandnes Tennisklubb har fått midler av Zuccarello-stiftelsen til å hjelpe medlemmer med lav betalingsevne. Pengene er øremerket til å dekke utgifter til medlemskontingent og treningsavgifter for eksisterende eller nye medlemmer med lav betalingsevne.

Familier med lav betalingsevne kan sende søknad til post@sandnestennisklubb.no om å få redusert pris på treningsavgift.

.