Treningstider og priser

Trening høst 2022

September setter vi igang nye grupper for barn født 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Avhengig av aldersgruppe blir treningssted enten Trones skole, Sandved skole, Buggeland skole eller Sandneshallen. 

SØK OM PLASS HØSTEN 2022

Andre aldersgrupper/kategorier: ta kontakt post@sandnestennisklubb.no

Treningssted

September-april: Vi har for tiden trening på seks forskjellige lokasjoner i innendørssesongen 2022/2023.  

*Trones skole (blått/rødt nivå)
*Sandved skole (blått/rødt nivå)
*Buggeland skole (blått/rødt nivå)
*Sandneshallen (rødt/oransj nivå)
*Julebygdhallen (rødt/oransj nivå)
*Toppform treningssenter Sola (oransj/grønt/gult nivå)

Mai-august: Utebanene i Sandnes idrettspark

Barn på blått og rødt nivå tilbys gymsal. Barn på oransj eller grønt nivå, samt ungdommer og voksne, må belage seg på trening på Toppform treningssenter Sola, Røyneberg. Vi har også leid Sandneshallen, Giskehallen og Vågen idrettshall til diverse kurs, treninger og arrangement i helger. 

Treningstid avhenger av alder og nivå. Send inn påmelding eller ta kontakt med hovedtrener for å få mer detaljert informasjon. Oppgi erfaring og fødselsår for den det gjelder, så informerer vi om de mulighetene som finnes. Vårt treningstilbud er i utvikling, og tilpasses og utvides etter behov. 

Sesongen deles i tre semestre: 

Januar -april (14 treningsuker)

Mai-august (8 treningsuker)

September-desember (14 treningsuker)

Hvor mye koster det å trene?

For å delta på trening må man betale medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskap er forutsetning for alle klubbens aktiviteter og er en årlig kontingent som Årsmøtet bestemmer. Medlemskap er et bidrag til å dekke klubbens driftskostnader og er forutsetning for at et idrettslag kan eksistere. Medlemskontingenten betales en gang i året og gjelder inneværende kalenderår.

Treningsavgift dekker de direkte treningskostnadene som baneleie, baller, treningsutstyr, trenerhonorar. Treningsavgift betales tre ganger årlig.  

Årsprisene for 2022/2023 (med forbehold om prisjusteringer):

 

Blått nivå

(4-8 år)

Rødt nivå

(6-12 år)

Oransj nivå

(8-19 år)

Grønt nivå

(10-19 år)

Gult nivå

(12-19 år)

Voksne

Totalbeløp for en sesong

2022/2023

2900 

3800

4700

4700

4700

5200

Faktura 1

September-desember

1450

1450

1900

1900

1900

2100

Faktura 2

Januar-april

1450

1450

1900

1900

1900

2100

Faktura 3

Mai-august

N/A

900

900

900

900

1000

Vi deler altså totalbeløpet opp i tre betalingsterminer:
* Januar-april (inne)      * Mai-august (ute)         * September-desember (inne)

Prisene gjelder en treningstime i uken i gruppe på 6-8 deltagere pr. trener. Spillere som deltar i to treningsgrupper, betaler dobbel pris. 

Treningsgruppene er kun åpne for medlemmer.

Aldersangivelsene er minimumsalder og maksimumsalder. Vi deler de ulike nivåene inn etter alder, slik at det sjelden er mer enn 1-2 års aldersforskjell på deltagerne innenfor en treningsgruppe.

Fratrukket skoleferier og andre dager hvor trening utgår, kalkulerer vi med 14 treningsuker januar-april, 8 treningsuker mai-august og 14 treningsuker september-desember. 

INTERESSERT I Å BLI MED? 

Ta kontakt ved å fylle ut dette enkle kontaktskjemaet. Vi vil da informere deg om når det er ledig plass, hvilke gruppe og treningstid som er aktuell, og hjelpe dere med å melde barnet inn i klubben, bekrefte plass i treningsgruppe og betale treningsavgift for det aktuelle semester.