Bli medlem i Sandnes tennisklubb

Bli medlem ved å trykke HER =>

Ordinært medlemskap koster 750 kr. 

Familiemedlemskap koster 1400 kr. 

Barn under 12 år betaler 400 kr. 

Støttemedlemskap: 300 kr. 

Kontingenten blir normalt tilsendt etter klubbens Årsmøte, dvs. i mars. 


Medlemskap i Sandnes tennisklubb:

Medlemskap i idrettslaget er obligatorisk for alle som deltar på kurs i regi av Sandnes tennisklubb på lik linje med hva som er vanlig i alle idrettslag.

Medlemskapet løper til det sies opp.

Dersom du ikke ønsker å være medlem i klubben må medlemskapet sies opp før 31.12 for at utmeldelsen skal gjelde påfølgende år. Dette er viktig da klubben betaler inn medlemskap til Norges tennisforbund basert på medlemstall per 31.12 hvert år. Alle særforbund i Norges idrettsforbund tar inn en kontingent fra sine medlemsklubber.

Medlemsfordeler i Sandnes Tennisklubb

Du får mulighet til å være aktiv i et sosialt, trygt og kjekt idrettsmiljø, samtidig som du støtter en klubb som arbeider for et helårs tennistilbud i Sandnes.

  • Tilbud om treninger
  • Mulighet for å delta på tenniskurs
  • Mulighet for å delta på ligaspill
  • Mulighet for å delta på turneringer
  • Mulighet for å delta på lag
  • Tilbud om sosiale aktiviteter som for eksempel samlinger, turer, tilstelninger etc.
  • Rabatt på sommercamp
  • Rabatt på PT-timer

Kort fortalt kommer du inn i et miljø hvor man blir kjent med andre og får flere muligheter og mer gøy!

 

Hva går medlemskontingenten til? 

Medlemskontingenten som medlemmer av et idrettslag betaler, er penger idrettslaget trenger for å holde idrettslaget gående. Vedlikehold av anlegg, IT-tjenester som f. eks. kommunikasjons-, medlems- og regnskapssystemer, kontingent til særforbund,  leie av lokaler, medisinsk utstyr, årsmøtekostnader, lagkontingenter etc. og andre mer eller mindre «usynlige» kostnader som alle idrettslag møter på gjennom året.  

Kontingenten, eller medlemsavgiften, i idrettslag fastsettes av medlemmene selv, på Årsmtøtet. Denne utgjør det viktigste årlige bidraget til idrettslagets drift. Kort sagt: selve grunnmuren i idrettslaget. 

Rent konkret går 240 kr. av de 600 kr. til Norges Tennisforbund. For hvert medlem sitter Sandnes Tennisklubb igjen med 360 kr. til klubbens driftskostnader. 

Nedenfor kan man lese mer om hva de 240 kr. til Norges Tennisforbund går til. Enkelt sagt tilbakeføres pengene til klubbene igjen gjennom tjenester, aktivitet, kompetanse osv.  

 

NTF-avgiften er svært lønnsom å betale for alle medlemmer i en tennisklubb. Kontingenten tas inn av klubben og betales samlet til NTF.

  • NTF-avgiften: NOK 240,- pr medlem over  12 år
  • NTF-avgiften: NOK 105,- pr medlem under  12 år

Hva skjer med pengene som går til NTF? 

LES OM NTF-AVGIFTEN HER

NTFs MEDLEMSFORDELER FOR KLUBBENE

Kontingent-inntekten mellomlander i NTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Generalforsamlingen, NTFs styre og administrasjon. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis.

Hvem betaler til NTF?

NTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben.  Klubben betaler samlet til NTF.

Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Hvorfor kontingent til NTF?

Medlemmer er en inntekt. Gjennom kontingenter dekker klubbene inn driftskostnader som skal benyttes for å gjøre tennis attraktivt å velge og bli værende i. Medlemmer er utelukkende en gode som vi må ta vare på gjennom attraktiv aktivitet som favner bredt i klubbens medlemssegmenter.

Alle særforbund tar inn en kontingent fra sine medlemsklubber.