Idrettsstipend

Sandnes Tennisklubb har opprettet en konto for sportslig satsning. Styret vedtar årlig et budsjett for denne konto, og sponsorer kan bidra til at klubben får et større budsjett for sportslig satsning å rutte med.

Klubbens kurs og organiserte aktiviteter skal være selvfinansierende. Baneleie og trenerhonorar skal dekkes av aktivitetens deltagere.

Noen lag, treningsgrupper og utøvere har imidlertid større kostnader enn andre.

*Våre serielag for kvinner og menn finansieres delvis av spillerne selv og delvis av klubben.

*Ungdommer som går på Wang og andre ungdommer som legger ned mye tid og energi i trening vil kunne søke om idrettsstipend og tildeles dette dersom klubbens budsjett for sportslig satsning har rom for dette.

*Spillere som satser nasjonalt/internasjonalt, som mangler likesinnede treningskamerater i egen klubb eller i treningsmiljø lokalt.

Søknadsskjema for idrettsstipend lastes ned her: