Barn

Vi har ukentlige treninger for barn. Se her for oversikt over treningstider. 

I tillegg til de faste treningene, tilbyr vi drop in-trening og ulike typer samlinger,  turneringer og arrangement. 

Vi setter opp noen samlinger i løpet av sesongen. Disse organiseres normalt på en lørdag eller søndag. Poenget med samling er å få spille mer tennis og gjerne gjøre andre aktiviteter for å bli bedre kjent med både treningskamerater og andre gutter/jenter i klubben. 

Klubbutveksling blir aktuelt etter hvert. Vi har godt samarbeid med våre naboklubber og vil arrangere klubbutveksling. 

Drop in: vi setter opp åpne fredagstreninger noen ganger i løpet av sesongen. 

Turneringer: Les mer om TennisKids Tour.