Vi bruker Spond app for kontakt med kursdeltagere

Informasjon kommer 01.02.2020