Informasjon Red tour søndag 23/4

Velkommen til Red tour i Kleivanehallen i regi av Sandnes Tennisklubb!

Kleivanehallen ligger ved Kleivane skole, Skaraveien 100, 4336 Sandnes. Det er parkering like ved hallen. Vær ute i god tid i tilfelle man må lete etter parkeringsplass.

Ved ankomst Kleivanehallen skal alle deltagere melde seg for sekretariatet. Det vil være synlig hvor man henvender seg. Viktig at dette er det første man gjør, slik at vi får registrert oppmøte på et så tidlig tidspunkt som mulig. Merk at oppmøte skal være 30 min. før turneringsstart.

Etter registrering i sekretariatet, kan barna gå ned trappen til banene. Her vil det være turneringsfunksjonærer som deler ut baller og får dem i gang med litt oppvarming.

Foreldre kan enten sette seg på tribunen eller i kantinen hvor det vil være mulig å kjøpe kaffe og diverse kioskvarer.

Kun innesko inne på idrettsflaten, og ingen mat og drikke på banen.

Vipps vil være eneste betalingsmåte, både for kiosk og deltageravgift. Deltageravgiften på 200 kr. vippses ved registrering eller evt. i forkant av turneringen. Velg «Send» og søk på Sandnes Tennisklubb. Velg turnering: «Red tour» #660157

Kampene blir igangsatt av turneringsfunksjonærene.

Kampformat:
Rød 1: «Hot seat» 5 poeng. Igangsetting ved underarmskast.
Rød 2A og 2B: «Hot seat» 7 poeng. Igangsetting ved underarmskast.
Rød 3: Det spilles games med serve.

Turneringen varer i en time. Det blir armbåndutdeling til alle deltagere. Armbånd samles opp. Tre armbånd gir bronsepokal, fem armbånd gir sølvpokal og sju armbånd gir gullpokal. Vekslingen skjer i spillerens klubb, ikke hos arrangørklubben. Lever armbåndene til din trener når du har samlet opp nok armbånd.

Rød 1 spilles 10:30-11:30. Oppmøte 10:00

Rød 2A spilles 13:30-14:30. Oppmøte 13:00

Rød 2B spilles 15:00-16:00. Oppmøte 14:30

Rød 3 spilles 12:00-13:00. Oppmøte 11:30.

KONTAKTPERSON: Henning Frøystein 47 84 93 91

DELTAGERLISTE MED PULJEINNDELING OG OPPMØTETIDER: