Bli medlem

Medlemskap i Sandnes Tennisklubb.

Ditt medlemskap er viktig for videreutvikling av klubben og arbeidet for å etablere helårsidrett i Sandnes. Klubben var på 90 tallet var en av Norges største,men lå brakk i 15 år etter konkurs. Klubben har blitt restiftet og bygges gradvis.

Medlemsfordeler:
Delta på kurs i regi av klubben. Alle som trener i regi av Sandnes tennisklubb på Toppform treningssenter på Sola og Buggeland skole i Sandnes må være medlem i klubben.
Reduserte priser ved baneleie på Toppform treningssenter (se under).
Klubbturnering.
Egen klubbdrakt
Klubben har unngått samarbeidsavtale med Hinna helsepark på viking stadion som sikrer tilgang på helsetjenester.

Informasjon om priser ved Toppform treningssenter:

Priser baneleie
Baneleie
Kr. 300 pr. time
Baneleie Sandnes TK kr. 120 pr. person pr. time
Ungdomskort Kr. 250 pr. måned.
Clubmedlemskap på Toppform treningssenter: kontakt resepsjonen for informasjon.
Privat timer kr. 650 pr. time
Ungdomskort: Opp til og med 10. skoletrinn har en med Ungdomskortet (personlig medlemskort) fri tilgang til å
spille tennis før 16:00 alle dager.
Clubmedlemskap i Toppform treningssenter: Fri adgang til tennis, helsestudio, gruppetimer, spinning og squash.
Bindingstid 1 år

Ved klubbmesterskap går halve beløpet til Norges tennisforbund.

Medlemsfordeler i Tennisforbundet

Fra tennisforbundet:
Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer, og hva er bakgrunnen for fastsettelsen av kontingenten?

Alle idrettslag i Norge betaler en kontingent til det særforbundet de tilhører. Tilhørighet til et særforbund er et krav for å være en del av norsk- og internasjonal idrettsbevegelse. Medlemskontingenten bestemmes av Tennistinget.

Kontingenten hadde ikke vært endret siden 2007 og Tinget i 2015 bestemte at kontingenten skulle justeres ihht utviklingen i konsumprisindeksen fra juli 2007 til juli 2015. De nye satsene vil fra 2016 være kr 95,- for spillere under 12 år og kr 215,- for spillere over 12 år.

Både tennisklubbene og medlemmene har fordeler som er knyttet til medlemskapet i Norges Tennisforbund.

Fordeler klubbene får fra NTF kan beskrives slik:

Klubbutvikling

• Tilknytning til NIF og Olympiatoppen

• Gratis tilgang til advokatfirma Kleven & Kristiansens juridiske «Klubbpakka»

• NTF som faglig ressurssenter (avtaler, konflikter, regler, drift etc)

• Halvårlige informasjonsmøter samt Tennisforum

• Deltagelse med stemmerett på Tennistinget

• Støtte til videreutvikling av Tennisskolen med tilpasset utstyr

• Tilgang til ITF´s Play+Stay konsept inkl. web-basert materiale

• Anleggskonsulent til disposisjon. Gratis rådgiving og innledende fase i prosjekter.

Informasjon

• Daglig oppdaterte nettsider: tennis.no

• Brosjyrer, nettmoduler og informasjonskurs for klubbene og klubbens trenere

• Håndbok/Turneringsveilederen digitalt

Utdanning

• Få tilgang til ITF-basert trenerutdanning, kurs og -sertifisering

• Benytte programmet fra NTF for trenerutdanning og videreutdanning

• Benytte tilbudet fra NTF rundt utdanning av klubbledere, oppmenn, dommere, turneringsledelse etc.

• iCoach (utdanningsplattform – iLearning internasjonalt verktøy for trenere).

Konkurransetennis

• Tilgang til Tournament Software inkludert applikasjon.

• Deltagelse i divisjontennis

• Deltagelse i regionlagkamper for juniorer, seniorer og veteraner

• Deltagelse i NM, RM og åpne turneringer for juniorer, seniorer og veteraner.

• Deltagelse i internasjonale turneringer sanksjonert av NTF.

• Satsing på topptennis og landslag i aktuelle aldersklasser.

• Utarbeidelse av terminliste for alle klasser.

• Reisestøtte til divisjonstenniskamper.

• Reisestøtte for deltagelse i Norges Cup og NM for juniorer

Støtteordninger

• Statlig støtte gjennom NIF (administrasjons-, anleggs-, og aktivitetsstøtte).

• Kommunal støtte gjennom idrettsråd og idrettskrets (anleggs- og aktivitetsstøtte).

• Spillemidler til anlegg som bobler og haller.

• Grasrotandel (Norsk Tippings ordning der spillere støtter en valgt klubb).

• MVA kompensasjon (gis kun gjennom NTF/NIF).

• Støtte til utstyr (gis kun til NTF/NIF).

• Baller fra NTF til NC og GP arrangører.

Fordelsavtaler

• Benytte idrettens felles samarbeidsavtaler (se idrett.no)

• Benytte tilbudet fra NTF´s samarbeidspartner Nordic Choice Hotels (link her)

• Andre aktuelle samarbeidspartnere inkluderer bl.a. utstyrsleverandør Babolat.

• Lisensavgift med viktig og gunstig forsikring.

• Benytte fordelaktige Idrettspriser med SAS (link her)