ÅRSMØTE 2020

ÅPRSMØTE 2020

ÅRSMØTE: Årsmøtet avholdes digitalt 13. Mai klokken 19:30.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 6. mai på isonen.com. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

En ber om at alle som ønsker å delta på det digitale årsmøtet registrerer seg på https://isonen.com/event/ck9lymme32yeu0b67rrtk4nf7

For å delta ber vi om at du ser gjennom følgende link fra idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3b90eae27bd84ecaaba86e14edee81fd/moter-i-teams—for-klubb-og-idrettslag.pdf